Klaverjasvereniging De Samenspelers Ede

Website Klaverjasvereniging De Samenspelers Ede

Huishoudelijk Regelement

1
 
De kaartavonden worden gehouden iedere maandag in Woonzorgcentrum "De Pleinen" en vangen aan om 19:30 uur. Een ieder is verplicht op tijd aanwezig te zijn.
2
 
Er wordt gespeeld in competitie verband, het is dus de bedoeling om lid te worden van onze club, de competitie loopt van Januarie tot en met December.
3
 
Bij verhindering dient men dit 's maandags vóór 17:00 uur te berichten aan Mw Holman: tel. 0318-637584, b.g.g. Hr Hofland: tel. 0318-642860.
4
 
Per speelavond is een contributie van € 2,-- p.p. verschuldigd.
5
 
Op de erkende feestdagen wordt er niet gekaart.
6
 
Het bestuur bestaat uit 3 personen, waarvan ieder bestuurslid een zitting heeft van 3 jaren.
7
 
Ieder boekjaar dient de kas te worden gecontroleerd door 2 clubleden.
8
 
Invallers betalen slechts € 1,00 per speelavond.
9
 
Per speelavond worden procentueel prijzen uitgekeerd.
10
 
Ieder lid is verplicht zich te houden aan dit regelement.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door: www.geneaducatie.nl waar u cursussen kunt volgen in het stamboomprogramma GensDataPro.