Klaverjasvereniging De Samenspelers Ede

Website Klaverjasvereniging De Samenspelers Ede

Spelregels
 
 

1
 
Spelwijze;
Er wordt gespeeld volgens Amsterdams.
Per avond worden 3 partijen van 16 spelen gedaan. Door de computer wordt iedere speler aan een medespeler gekoppeld (paar), hetgeen per partij wisselt.
2
 
Geven;
Er wordt gegeven 3-2-3 met de klok mee.
3
 
Troef;
De troef is naar eigen keuze, voor diegene die verplicht moet spelen. ( = diegene die links van de gever zit) Elke kleur mag troef gemaakt worden, ook al heb je zelf de kleur niet.
4
 
Roem;
a. alleen roem op tafel is geldig.
b. roem moet worden gemeld voor het opnemen van de slag.
c. de roemkaarten zijn:
- 4 boeren
- 4 azen / heren / vrouwen / tienen
- Een vierkaart op volgorde
- Een driekaart op volgorde
- Stuk ( vrouw + heer van de troef)
 = 200 roem
 = 100 roem
 = 50 roem
 = 20 roem
 = 20 roem
5
 
De waarde van de kaarten + de laatste slag is als volgt;
Troefboer = 20 punten
Troefnegen (nel) = 14 punten
Azen = 11 punten
Tienen = 10 punten
Heren = 4 punten
Vrouwen = 3 punten
Boeren = 2 punten
De laatste slag = 10 punten
6
 
Een gevraagde kleur moet worden bekend.
7
 
Kan niet worden bekend, is men verplicht te troeven, tenzij de slag aan de maat ligt.
8
 
Kan een volgende speler eveneens niet bekennen, moet deze een hogere troef spelen dan de reeds gespeelde troef, tenzij de slag aan de maat ligt.
9
 
Indien een troef wordt voorgespeeld moet iedere volgende speler een hogere troef spelen dan de hoogst der gespeelde kaarten (overtroeven), is dit niet mogelijk, dan moet normaal worden bekend.
10
 
Ondertroeven is alleen toegestaan als men niet anders kan.
11
 
Een gespeelde kaart, mag niet worden terug genomen, of het moet een vergissing zijn.
12
 
Een reeds gedekte slag mag niet worden ingezien, met uitzondering van de eerste slag, nadat een ieder zijn/haar tweede kaart heeft gespeeld.
13
 
Spelers mogen elkaar geen inlichtingen of adviezen verstrekken.
14
 
Onder verzaken wordt verstaan, het niet nakomen van het bepaalde in de punten 6 t/m 10.
15
 
Puntenverdeling;
a. Behaald het paar, dat het spel heeft opgenomen, de meerderheid van punten (= meer dan 81 punten) dan noteren alle spelers het behaalde aantal punten van het eigen paar.
b. Behaald het spelende paar niet de meerderheid van punten, dan is het paar "nat of beet"en gaan alle punten naar het niet spelende paar.(162 punten + alle roem)
c. Behaald het paar dat het spel heeft opgenomen alle slagen, dan mogen zij daarvoor een "mars" of "pit" noteren, waarvoor 100 punten roem mogen worden geschreven( 162 + 100)
d. Voor het behalen van de meerderheid is nodig, meerderheid in punten + roem.
e. Verzaken: onder verzaken wordt verstaan het niet volgen van de spelregels volgens het Amsterdamse systeem. Men heeft pas verzaakt wanneer de slag weg is, ligt de slag nog open dan mag men herstellen. Bij het verzaken krijgt de niet verzakende partij 162 punten en de verzakende partij 0 punten.

 
Slotbepaling;
- Eventuele geschillen worden direct aan de wedstrijdleiding voorgelegd.
- Na het inleveren van de telstaten kan men niets meer wijzigen.
- Bij ongeoorloofd spel kan de desbetreffende speler verdere deelname worden ontzegd.
- Geen kaarten trekken en weer terugsteken, ook niet de nadruk leggen op een gespeelde kaart.
- Afnemen van geschudde kaarten moet worden toegestaan.
- Wanneer een tot spelen verplichte speler geen plaatje heeft, mag hij/zij laten overgeven, een tien geldt wel als plaatje.
- Wanneer een speler een speelavond moet overslaan en tijdig heeft afgezegd, krijgt hij/zij het gemiddelde aantal gespeelde punten. ( =vastgesteld op 4200 punten)
- Wanneer een speler op een avond 1 der drie te spelen partijen moet 'stilzitten' krijgt hij/zij daarvoor 1600 punten.
- In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door: www.geneaducatie.nl waar u cursussen kunt volgen in het stamboomprogramma GensDataPro.